Skip to main content

Stable Income 2029 Plus

Fonden investerer i europæiske Investment Grade obligationer, som udbetaler en høj løbende variable kuponrente.

Kontakt os
Udforsk
Nøgletal

Stable Income 2029 Plus

8,0%

Forventet intern rente før omkostninger*

5-7 år

Fondens forventede løbetid

Investorer får deres hovedstol tilbage i takt med, at obligationerne i fonden løber ud.

Kurs 100

Stabil indre værdi

Ingen kursudsving på fonden, da der ikke er adgang til indskud og udtræk, og obligationerne holdes til udløb.

DKK 1 mio.

Minimumsinvestering

Fonden er forbeholdt professionelle og semi-professionelle investorer. 

En stabil investering

Buy and hold er god latin inden for investering. Fonden tilbyder investorer en stabil investering med høje løbende rentebetalinger og forventet indfrielse til kurs 100. Fonden henvender sig til den velkonsoliderede investor, som ønsker en stabil investering med lav risiko og en udløbsdato.

Der forventes stabil indre værdi gennem hele levetiden, hvor fonden ikke påvirkes af generelle markedsudsving. Fonden egner sig kun til investorer, som kan holde investeringen til udløb.

Figuren illustrerer fondens forventede betalinger og kursudvikling. Søjlerne angiver de kvartalsvise rentebetalinger og til sidst tilbagebetalingen af hovedstolen.

Lav risiko i forhold til forventede afkast

Fonden investerer i investment grade-obligationer, der udbetaler en høj løbende variabel rente.

Accunia investerer i CLO-obligationer fra udvalgte kapitalforvaltere. CLO'ernes underliggende virksomhedslån er seniorsikrede, hvilket betyder, at de har førsteprioritetspant i virksomhedernes aktiver. 

Figuren viser en simplificeret kapitalstruktur for en CLO.

Læs mere om CLO'er

Modstandsdygtig struktur

Efter finanskrisen blev kravene til udstedelse af CLO’er skærpet. Europæiske CLO’er udstedt under den nuværende lovgivning har aldrig haft tab af renter eller hovedstol på trancher kreditvurderet BBB eller højere.

Figuren skitserer de historiske- og forventede misligholdelser i de underliggende lån i forhold til fondens modstandsdygtighed mod tab. Så længe misligholdelserne forbliver i det mørkegrønne område, vil fondens afkast være upåvirket.

Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt. Eller find din kontakt direkte.

Mød vores specialister