Investment Funds

Investering i Collateralized Loan Obligations (CLO) via fonde.

De første fonde i Danmark, der udelukkende investerer i Collateralized Loan Obligations (CLO). Ønsker du at høre mere om fondene, er du velkommen til at kontakte Accunia på telefon +45 33 32 70 70 European CLO Investment Grade DKK er en andelsklasse denomineret i DKK af European CLO Investment Grade KL. Andelsklassen European CLO Investment Grade EUR er denomineret i EUR. Denne andelsklasse er pt. ikke børsnoteret og henvender sig alene til institutionelle investorer. Der er ingen forskel på omkostningerne i andelsklasserne.

Hjemmesiden er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Før investering i andele i foreningen bør investor grundigt gennemlæse dokumenterne ‘Væsentlig Investerinformation’ og ‘Prospekt’ for den enkelte afdeling.

Dokumenterne kan hentes på denne side under fanen “Materiale”. Oplysningerne på hjemmesiden kan ikke erstatte skatterådgivning eller anden professionel rådgivning. Vi opfordrer potentielle investorer til at søge professionel rådgivning, før der træffes investeringsmæssige beslutninger.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Vi gør opmærksom på, at afkast og kursudvikling i afdelingen kan blive negative.