Fondsbørsmeddelelser

12.09.2019 Ekstraordinær generalforsamling den 30. september 2019
29.08.2019 Ajourførte § 62-oplysninger
29.08.2019 Ændring af risikorammer og fjernelse af benchmark
29.08.2019 Offentliggørelse af halvårsrapport for 2019
29.07.2019 Indre værdi forsinket
05.07.2019 Udlodning af aconto-udbytter
29.04.2019 Forløb af ordinær generalforsamling
25.04.2019 Udlodning af aconto-udbytter
03.04.2019 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
29.03.2019 Offentliggørelse af ajourførte investoroplysninger
25.03.2019 Korrektion: Ændring i risikorammer
22.03.2019 Ændring i risikorammer
22.03.2019 Opdateret finanskalender for 2019
22.03.2019 Årsrapport for 2018
14.03.2019 Opdateret finanskalender for 2019
22.01.2019 Udlodning af udbytter
16.01.2019 Finanskalender for 2019
20.12.2018 Offentliggørelse af ajourførte investoroplysninger
19.12.2018 Meddelelse om forventede udbytter
14.12.2018 Korrektion af indre værdi
03.12.2018 Indgåelse af ny forvaltningsaftale
25.10.2018 Korrektion af aconto-udbytte
24.10.2018 Udbetaling af aconto-udbytte
31.08.2018 Ajourførte investoroplysninger
29.07.2018 Offentliggørelse af halvårsrapport for 2018
18.07.2018 Udbetaling af aconto-udbytte
20.06.2018 Investoroplysninger for Kapitalforeningen Accunia Invest er opdateret
06.06.2018 Referat af ekstraordinær generalforsamling
31.05.2018 Opsigelse af forvaltningsaftale
23.05.2018 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
07.05.2018 Mulighed for daglig emission
18.04.2018 Udbetaling af aconto-udbytte
18.04.2018 Referat af ordinær generalforsamling
09.04.2018 Ordinær generalforsamling den 18. april 2018
14.03.2018 Offentliggørelse af årsrapport for 2017
31.01.2018 Ændret finanskalender
16.01.2018 Korrigerede udbyttesatser
15.01.2018 Forventede udbytter for regnskabsåret 2017 (aconto-udlodninger)
12.12.2017 Finanskalender 2018 samt ajourført § 62-dokument
03.10.2017 Der beregnes igen indre værdi
03.10.2017 Indre værdi forsinket
15.09.2017 Resultat af tegning
31.08.2017 Optagelse til handel / tegningsperiode