Fondsbørsmeddelelser

15.01.2020Udlodning af aconto-udbytter
14.01.2020Finanskalender for 2020
18.10.2019Repeat: Udlodning af aconto-udbytter
12.09.2019Ekstraordinær generalforsamling den 30. september 2019
29.08.2019Ajourførte § 62-oplysninger
29.08.2019Ændring af risikorammer og fjernelse af benchmark
29.08.2019Offentliggørelse af halvårsrapport for 2019
29.07.2019Indre værdi forsinket
05.07.2019Udlodning af aconto-udbytter
29.04.2019Forløb af ordinær generalforsamling
25.04.2019Udlodning af aconto-udbytter
03.04.2019Indkaldelse til ordinær generalforsamling
29.03.2019Offentliggørelse af ajourførte investoroplysninger
25.03.2019Korrektion: Ændring i risikorammer
22.03.2019Ændring i risikorammer
22.03.2019Opdateret finanskalender for 2019
22.03.2019Årsrapport for 2018
14.03.2019Opdateret finanskalender for 2019
22.01.2019Udlodning af udbytter
16.01.2019Finanskalender for 2019
20.12.2018Offentliggørelse af ajourførte investoroplysninger
19.12.2018Meddelelse om forventede udbytter
14.12.2018Korrektion af indre værdi
03.12.2018Indgåelse af ny forvaltningsaftale
25.10.2018Korrektion af aconto-udbytte
24.10.2018Udbetaling af aconto-udbytte
31.08.2018Ajourførte investoroplysninger
29.07.2018Offentliggørelse af halvårsrapport for 2018
18.07.2018Udbetaling af aconto-udbytte
20.06.2018Investoroplysninger for Kapitalforeningen Accunia Invest er opdateret
06.06.2018Referat af ekstraordinær generalforsamling
31.05.2018Opsigelse af forvaltningsaftale
23.05.2018Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
07.05.2018Mulighed for daglig emission
18.04.2018Udbetaling af aconto-udbytte
18.04.2018Referat af ordinær generalforsamling
09.04.2018Ordinær generalforsamling den 18. april 2018
14.03.2018Offentliggørelse af årsrapport for 2017
31.01.2018Ændret finanskalender
16.01.2018Korrigerede udbyttesatser
15.01.2018Forventede udbytter for regnskabsåret 2017 (aconto-udlodninger)
12.12.2017Finanskalender 2018 samt ajourført § 62-dokument
03.10.2017Der beregnes igen indre værdi
03.10.2017Indre værdi forsinket
15.09.2017Resultat af tegning
31.08.2017Optagelse til handel / tegningsperiode