CLO forvaltning

Første nordiske CLO forvalter

Accunia etablerede den første nordiske CLO platform i sommeren 2015 og udstedte den første CLO i sommeren 2016. Accunia forvalter i øjeblikket fire CLO´er, efter den fjerde blev udstedt i marts 2020.

Accunias konkurrencemæssige fordel er at udnytte sin størrelse til at muliggøre en smidig strategi indenfor kreditmarkederne. Denne strategi gør det muligt for Accunia at træffe hurtige investeringsbeslutninger, der ikke hindres af behovet for at komme ind eller ud af store positioner.

Om CLO´er

Collateralized Loan Obligations (CLO’er) er standardiserede obligationer, der udstedes med sikkerhed i en pulje af underliggende erhvervslån udbudt på det institutionelle lånemarked.

Udvælgelsen sker via en proces, hvor den underliggende pulje af lån analyseres med fokus på spredning. Europæiske virksomhedslån er en aktivklasse med attraktive karakteristika for investor. Lånene er variabelt forrentede og er typisk udstedt med første prioritetspant i virksomhedens aktiver. Lånene er derfor foranstillet usikret seniorgæld (obligationer), efterstillet gæld og egenkapital (aktier) i tilfælde af konkurs.