Fondsbørsmeddelelser

28.06.2022 Udlodning af acontoudbytte for andet kvartal / første halvår 2022
16.05.2022 Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag
20.04.2022 Forløb af ordinær generalforsamling
07.04.2022 Udlodning af acontoudbytte for første kvartal 2022
06.04.2022 Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag
05.04.2022 Minimumsudlodning i DK0060804136 (ACACIGDKK)
31.03.2022 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
28.03.2022 Finanskalender – revideret
28.03.2022 Årsrapport 2021 for Kapitalforeningen Accunia Invest
24.02.2022 Ophævelse af suspension og ændring af tillæg/fradrag
24.02.2022 Anmodning om suspension
24.01.2022 Ophævelse af suspension
19.01.2022 Finanskalender for 2022
11.01.2022 Ændringer i bestyrelse og direktion i ACM Forvaltning A/S
11.01.2022 Udlodning af acontoudbytte for fjerde kvartal 2021
07.01.2022 Opdaterede investorinformationer
11.10.2021 Udlodning af acontoudbytte for tredje kvartal 2021
31.08.2021 Halvårsrapporter for 2021
30.08.2021 Optagelse til handel af andelsklasse European CLO AAA/AA Akk. DKK
27.08.2021 Anmodning om ophævelse af suspension
27.08.2021 Anmodning om suspension
24.08.2021 Ny andelsklasse optaget til handel – European CLO AAA/AA Akk. DKK
27.07.2021 Forløb af ekstraordinær generalforsamling
13.07.2021 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
07.07.2021 Udlodninger for 2 kvartal / 1. halvår 2021
17.05.2021 Ajourførte § 62-investoroplysninger
07.05.2021 Ændrede investeringsrestriktioner
28.04.2021 Forløb af ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest
13.04.2021 Udlodning for 1. kvartal 2021
09.04.2021 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
31.03.2021 Årsrapport 2020 for Kapitalforeningen Accunia Invest
09.03.2021 Ajourført prospekt med bæredygtighedsrelaterede oplysninger
12.01.2021 Udlodning for 4. kvartal 2020
21.10.2020 Udlodning af acontoudbytte for tredje kvartal 2020
10.09.2020 Ny afdeling under Kapitalforeningen Accunia Invest
27.08.2020 Offentliggørelse af halvårsrapportering
07.08.2020 Offentliggørelse af ajourførte investoroplysninger
27.07.2020 Forløb af ekstraordinær generalforsamling
24.07.2020 Correction: Udlodning af acontoudbytte
22.07.2020 Udlodning af acontoudbytte
10.07.2020 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
12.06.2020 Fejlberegning af indre værdi
12.05.2020 Meddelelse om ændring af midlertidigt forhøjet tillæg og fradrag
12.05.2020 Ændring i bestyrelsen
21.04.2020 Ophævelse af suspension
17.04.2020 Meddelelse om ændring af midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag
16.04.2020 Udlodning af aconto-udbytter
16.04.2020 Ordinær generalforsamling
15.04.2020 Ophævelse af suspension
14.04.2020 Anmodning af suspension
08.04.2020 Fortsat suspension af afdeling European CLO Opportunity KL
01.04.2020 Correction: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
01.04.2020 Ophævelse af suspension
30.03.2020 Anmodning om suspension
27.03.2020 Ajourførte § 62-oplysninger
26.03.2020 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
23.03.2020 Årsrapport 2019
20.03.2020 Ophævelse af suspension og ændring af emissionstillæg
18.03.2020 Offentliggørelse af indre værdier og fortsat suspension
12.03.2020 Suspension af indre værdi-beregning og handel med beviser
10.03.2020 Ophævelse af suspension og ændring af indløsningsfradrag
09.03.2020 Suspension af indre værdi-beregning og handel med beviser
06.03.2020 Midlertidig forhøjelse af indløsningsfradrag
05.03.2020 Update: Finanskalender 2020
15.01.2020 Udlodning af aconto-udbytter
14.01.2020 Finanskalender for 2020
18.10.2019 Repeat: Udlodning af aconto-udbytter
12.09.2019 Ekstraordinær generalforsamling den 30. september 2019
29.08.2019 Ajourførte § 62-oplysninger
29.08.2019 Ændring af risikorammer og fjernelse af benchmark
29.08.2019 Offentliggørelse af halvårsrapport for 2019
29.07.2019 Indre værdi forsinket
05.07.2019 Udlodning af aconto-udbytter
29.04.2019 Forløb af ordinær generalforsamling
25.04.2019 Udlodning af aconto-udbytter
03.04.2019 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
29.03.2019 Offentliggørelse af ajourførte investoroplysninger
25.03.2019 Korrektion: Ændring i risikorammer
22.03.2019 Ændring i risikorammer
22.03.2019 Opdateret finanskalender for 2019
22.03.2019 Årsrapport for 2018
14.03.2019 Opdateret finanskalender for 2019
22.01.2019 Udlodning af udbytter
16.01.2019 Finanskalender for 2019
20.12.2018 Offentliggørelse af ajourførte investoroplysninger
19.12.2018 Meddelelse om forventede udbytter
14.12.2018 Korrektion af indre værdi
03.12.2018 Indgåelse af ny forvaltningsaftale
25.10.2018 Korrektion af aconto-udbytte
24.10.2018 Udbetaling af aconto-udbytte
31.08.2018 Ajourførte investoroplysninger
29.07.2018 Offentliggørelse af halvårsrapport for 2018
18.07.2018 Udbetaling af aconto-udbytte
20.06.2018 Investoroplysninger for Kapitalforeningen Accunia Invest er opdateret
06.06.2018 Referat af ekstraordinær generalforsamling
31.05.2018 Opsigelse af forvaltningsaftale
23.05.2018 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
07.05.2018 Mulighed for daglig emission
18.04.2018 Udbetaling af aconto-udbytte
18.04.2018 Referat af ordinær generalforsamling
09.04.2018 Ordinær generalforsamling den 18. april 2018
14.03.2018 Offentliggørelse af årsrapport for 2017
31.01.2018 Ændret finanskalender
16.01.2018 Korrigerede udbyttesatser
15.01.2018 Forventede udbytter for regnskabsåret 2017 (aconto-udlodninger)
12.12.2017 Finanskalender 2018 samt ajourført § 62-dokument
03.10.2017 Der beregnes igen indre værdi
03.10.2017 Indre værdi forsinket
15.09.2017 Resultat af tegning
31.08.2017 Optagelse til handel / tegningsperiode