Performance

KAPITALBEVARENDE STRATEGI MED ATTRAKTIVE AFKAST

Investeringsstrategien er baseret på beskyttelse af formuen gennem bottom-up analyser og effektiv styring af risikoen. Accunia er en specialiseret kapitalforvalter af kredit investeringer såsom private placements, high yield og struktureret kredit (eksempelvis ABS og CLO).

Det annualiserede årlige afkast på de diskretionære mandater har været 8,9%* siden 2009.

*Revideret af Deloitte på årlig basis.

Historical Returns
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* Ann. return
23.4% 14.4% 0.6% 19.5% 15.6% 7.3% 4.7% 5.0% 11.2% -0.6% 10.6% 3.2% 8.0% -3.7% 8.7%
*Afkast YTD er beregnet d. 30-04-2022.