ESG proces

ACCUNIA FEBRUAR 2018 ER BLEVET EN UNPRI SIGNATORY

United Nations of Principles for Responsible Investment’

Ved at underskrive de international anerkendte UNPRI-principper engagerer Accunia sig i at støtte et mere bæredygtigt finansielt system.

Responsible Investing er et forsøg på at inkorporere ’Environmental, Social & Governance’ (ESG) faktorer i investeringsbeslutningerne og derigennem at være med til at generere bæredygtige langsigtede afkast og forsøge at undgå de sorte får i flokken.

Responsible Investing er en holistisk tilgang til investeringsuniverset, hvor det argumenteres, at der på lang sigt kan tilføres finansiel værdi, hvis også de langsigtede socially responsible investing (SRI) parametre har været inkluderet i investeringsprocessen.

En integreret ESG proces er i dag en forudsætning for mange investeringsfolk og et vigtigt udvælgelseskriterie for mange institutionelle og private investorer, da ESG processerne ofte er korrelerede med og historisk har præsenteret højere investeringsafkast over tid.

Ved underskrivelsen af UNPRI principperne forpligter Accunia sig til at udarbejde en rapport om vores responsible investing aktiviteter årligt. Formålet med dette er at forbedre den internationale transparens på området.

ACCUNIA LAVER SOCIAL IMPACT DONATION VED AT STØTTE CARCEL MED INDKØB AF NYE STRIKKEMASKINER I PERU

CARCEL er et dansk modemærke, som beskæftiger kvinder i fængsler i Peru og Thailand. Via nye færdigheder og ordentlige lønninger, kan kvinderne forsørge dem selv og deres familier, mens de sidder i fængslet og spare op til en bedre fremtid.

Materialet kommer fra og er forarbejdet lokalt – Alpaca uld i Peru og silke i Thailand.

Firmaet samarbejder med myndighederne i begge lande.

CARCEL støtter op om UN’s Verdensmål nr. 5, 8 & 12

GOODWINGS

Hos Accunia forsøger vi at finde en mening med alt, hvad vi beskæftiger os med, og Goodwings har givet os muligheden for at hjælpe andre, når vi rejser.

Hver gang Accunia booker et hotel, understøtter vi et af United Nations 17 verdensmål, og derigennem styrker vi indsatsen for en bæredygtig fremtid.

Hvert år får vi leveret en Impact rapport fra Goodwings, der dokumenterer indsatsens omfang og effekt.

ACCUNIA HAR VALGT AT STØTTE VERDENSMÅL NR. 12, 14 & 15 VIA NGO’EN ’PLASTIC CHANGE’

Mens plastik er afgørende for hverdagen, udgør plastaffald betydelige omdømme-risici for virksomhederne, især inden for fødevare-, drikkevare- og detailbranchen – foruden de miljømæssige konsekvenser. Øget regulering betyder, at virksomheder skal være rede til at reagere på de voksende plastrelaterede lovkrav.  Med 8 millioner tons plast skyllende i havet årligt, og voksende tegn på mikro plastik i fødekæden, er også fødevareindustrien og forbrugerne i fare.

https://www.unpri.org/environmental-issues/how-can-investors-help-create-a-plastics-economy-that-works-event-roundup/3409.article