Skip to main content

Absolute Return

Fonden har en opportunistisk investeringsstrategi, der primært består af at opsøge og drage fordel af ubalancer i kreditmarkedet. Denne fond er forbeholdt semi-professionelle og professionelle investorer.

Læs mere

Absolute Return

17,5%

Forventet intern rente før omkostninger*

Fonden har et højt forventet afkast, da investeringsstrategien er opportunistisk drevet med høj risiko. Fonden har til hensigt at give over 10% årligt afkast over tid.

*Læs mere om vores afkastberegninger.

Fokus

Kreditudvælgelse

Fonden har en fokuseret investeringsportefølje med en række nøje udvalgte positioner inden for kredit- og kreditbeslægtede investeringer.

Adgang

Institutionelle vilkår

Fonden giver adgang til et investeringsunivers, der normalt er forbeholdt institutionelle investorer. Minimumsinvesteringen er kr. 750.000.

Merafkast gennem præmier

Fonden drager fordel af ubalancer i markedet. Accunia har gennem årene foretaget en lang række opportunistiske og succesfulde kreditinvesteringer. Dette videreføres i Absolute Return, der har et bredt mandat, der giver mulighed for at investere i stort set alle typer af kredit og kreditlignende investeringer.

 

Investeringer, der kræver langsigtede tilsagn samt betydelig tålmodighed før det fulde potentiale er tilvejebragt, kan være vanskelige at deltage i for enkeltinvestorer. Absolute Return er lavet til at kunne indgå i sådanne langsigtede investeringer og agere i investeringskonsortier, når det er påkrævet.

Kreditudvælgelse

Accunia har grundet sin historiske rodfæstning i kapitalmarkedet en dyb indsigt i kreditmarkedet. Herigennem udvælger vi attraktive investeringer på baggrund af vores dybdegående kreditanalyser.

 

Absolute Return-fonden påtager sig eksponeringer med et særligt højt afkast til en attraktiv risiko. Fonden har derfor en meget koncentreret portefølje bestående af investeringer, hvor vi har indgående kendskab til de underliggende dynamikker.

Investering

Denne fond er forbeholdt den semi-professionelle og professionelle investor. Kontakt Accunia for mere information.

Kontakt Accunia

Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt. Eller find din kontakt direkte.

Mød vores specialister