Skip to main content

Dynamic Credit

Fonden investerer i europæiske kreditobligationer med gearet eksponering mod hovedsageligt europæiske investment grade-selskaber. Denne fond er forbeholdt semi-professionelle og professionelle investorer.

Læs mere
Nøgletal

Dynamic Credit

9,7%

Forventet intern rente før omkostninger*

Fonden har et højt, forventet afkast, da den har en gearet eksponering mod hovedsageligt investment grade-selskaber

*Læs mere om vores afkastberegninger.

iTraxx

Eksponering til kreditindeks

Fonden tager positioner i de europæiske iTraxx-indeks for at opnå en eksponering mod det europæiske kreditmarked. Vi tager risikoen, der hvor vi mener, at investorerne får den bedste risikojusterede betaling.

Formue

DKK 851.000.000

Danske Bank er depositar og marketmaker.

Gearede investment grade-obligationer med beskyttelse mod tab i high yield-selskaber

Vores erfaring viser, at investor opnår et bedre tabsjusteret afkast på investment grade-selskaber relativt til high yield-selskaber. Det absolutte afkast mod investment grade-selskaber er dog for lavt til at være attraktivt i sig selv. Med afsæt heri  tager Dynamic Credit en gearet position mod investment grade. Fonden kan også tage risiko og tabsafdækning på high yield-selskaber, når markedsvilkårene tilsiger det.

Kreditrisikoen i fonden er til enhver tid på investment grade-selskaber. Der er siden 2004 observeret 4 misligholdelser i det europæiske Investment Grade indeks, iTraxx Main.

Fonden bliver forvaltet af Accunia, som opnår ovenstående eksponering ved hjælp af private placements via de største europæiske investeringsbanker.

Investering

Denne fond er forbeholdt den semi-professionelle og professionelle investor. Kontakt Accunia for mere information.

Kontakt Accunia

Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt. Eller find din kontakt direkte.

Mød vores specialister