Skip to main content

High Yield

Aktivt forvaltet fond, der investerer i virksomhedsobligationer inden for high yield-segmentet. Fonden søger at slå markedet gennem en koncentreret investeringsstrategi.

Invester nu
Læs mere
Nøgletal

High Yield

10,1%

Forventet intern rente før omkostninger*

Fonden har et højt forventet afkast pga. sin aktive og fokuserede investeringsstrategi.

*Læs mere om vores afkastberegninger.

Formue

DKK 348.000.000

Fonden er børsnoteret. Danske Bank er depositar og marketmaker.

Højere afkast og mindre volatilitet

Fonden adskiller sig ved at have en mere fokuseret portefølje og investeringsstrategi end den typiske high yield-obligationsfond. Fondens strategi har betydet lavere kursudsving og højere afkast end high yield markedet generelt. Fonden lå i 2021 i toppen af sin kategori og modtog en kåring af Morningstar.dk som bedste fond inden for europæisk high yield.

Aktiv forvaltning – der slår markedet

Fonden er aktivt forvaltet og investerer i obligationer omkring high yield-segmentet, der primært er udstedt af europæiske selskaber og denomineret i euro.

Accunia High Yield adskiller sig fra andre fonde i samme kategori ved at have en mere fokuseret portefølje, hvor der investeres i færre selskaber, som Accunia har et indgående kendskab til.

Fonden har fleksibilitet til at investere i alle typer virksomhedsobligationer. Samtlige investeringer er forbundet med en grundig fundamentalanalyse af kreditor-virksomheden.

Fondens risiko

Fondens faktiske og modellerede historiske afkastudsving giver anledning til at placere fonden som vist til venstre i risikobarometeren. Risikobarometeren indikerer alene risikoen ud fra disse matematiske historiske værdier

Fonden investerer primært i erhvervsobligationer, hvilket er forbundet med en række typer risiko herunder: Likviditetsrisiko, hændelsesrisiko, kreditrisiko, valutarisiko og modpartsrisiko.

Denne fond er mest passende for investorer med en investeringshorisont på mindst 3 år. Du kan ikke tabe mere end du har investeret for.

Læs mere om risiko i Væsentlig Investorinformation

Information til investorer

Fakta-ark

Giver overblik over blandt andet fondens nuværende sammensætning af investeringer og historiske afkast.

Information

Giver blandt andet overblik over omkostninger og risiko.

Depositar

Fonden bruger Danske Bank som depositar og er under revision af EY Danmark.

Børsnoteret

Fonden er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen, og du kan investere i fonden via Accunia eller din netbank ved at angive fondskode.

Start din investering i dag

ved at klikke på "invester nu" nedenfor.

Invester nu

Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt. Eller find din kontakt direkte.

Mød vores specialister