Skip to main content

Hybrid

Vores eneste fond med eksponering til aktier. Fonden tilbyder det bedste fra to verdener: Aktiv forvaltning af obligationer og passiv forvaltning af aktier. Denne fond er forbeholdt semi-professionelle og professionelle investorer.

Læs mere

Hybrid

8,7%

Forventet intern rente før omkostninger*

Det forventede afkast er en kombination af afkast på obligationer og aktier. Aktie-delen tager afsæt i Rådet for Afkastforventninger. Obligations-delen er baseret på effektive renter på obligationerne.

*Læs mere om vores afkastberegninger.

Obligationer

Aktiv forvaltning

Fonden er en aktivt forvaltet kreditportefølje med en middel risiko i Accunia-universet.

Aktier

Passiv forvaltning

En kurv af aktiefonde, såkaldte ETF’er, der søger at give aktieeksponering globalt som målt på markedsværdi.

Attraktiv struktur

Fonden giver en balanceret eksponering mod obligationer og aktier. Fonden kombinerer passiv forvaltning og aktiv forvaltning. Obligationsdelen er aktivt forvaltet og søger løbende at optimere afkastet med en traditionel kreditportefølje fra Accunia. Aktiedelen er passivt forvaltet og tilstræber alene at give en eksponering til aktier globalt. Sådan gør vi, fordi teori og historie viser, at det er svært at skabe merafkast med aktiv forvaltning inden for aktier, mens Accunia historisk har vist, at vi har skabt merafkast i forhold til sammenlignelig kreditrisiko i obligationsmarkedet.

Historisk god performance

Accunia har i snart 15 år leveret et markant højere afkast på obligationer end en traditionel obligationsportefølje med tilsvarende risiko. Den højere rente skyldes, at Accunia opsøger merafkast gennem regulerings-, kompleksitets- og likviditetspræmier.

Læs mere

Bred allokering til det globale aktiemarked

At opnå et markedsafkast på aktier lyder simpelt, men har historisk vist sig at være en svær øvelse. Det gælder særligt for brede aktieallokeringer, eksempelvis til globale aktier. Efter 1 år har 50% af de aktive forvaltere merafkast i forhold til markedet, mens tallet er faldet til 25% efter tre år. Som årene går, vil den passive strategi slå flere og flere aktive forvaltere, indtil alle aktive forvaltere er overhalet af den passive strategi.

Af flere uafhængige afkastanalyser fremgår det, at kun få aktive kapitalforvaltere formår at slå markedet over tid.

En investering, der kan stå alene

Med Hybrid får du eksponering til over 1000 globale børsnoterede aktier og indirekte allokering til over 500 europæiske seniorsikrede virksomhedslån og obligationer, hvor alt er samlet i én fondskode. Hybrid-fonden giver en så bred eksponering inden for både aktier og obligationer, at den kan stå alene i mindre porteføljer.

Investering

Denne fond er forbeholdt den semi-professionelle og professionelle investor. Kontakt Accunia for mere information

Kontakt Accunia

Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt. Eller find din kontakt direkte.

Mød vores specialister