Skip to main content

King’s Garden

Fonden investerer i CLO equity.

Læs mere
Nøgletal

King’s Garden

Min. 15%

Forventet årligt afkast*

Fonden foretager kun investeringer med et højt forventet afkast.

*Læs mere om vores afkastberegninger.

Adgang

Institutionelle vilkår

Fonden giver adgang til et investeringsunivers, der normalt er forbeholdt institutionelle investorer. Minimumsinvesteringen er kr. 750.000.

Likviditet

Kvartalsvis

Fonden tilbyder kvartalsvis likviditet.

Høj rente til attraktiv risiko

CLO equity er den mest efterstillede del af kapitalstrukturen i en CLO. Denne type obligation modtager de overskydende betalinger i en CLO, efter de øvrige investorer og omkostninger er betalt. Til gengæld tager CLO equity også hovedstolstabene i den underliggende portefølje. Derfor er CLO equity i reglen kendetegnet ved et meget højt løbende afkast kombineret med betydelig tabsrisiko over tid. Det løbende afkast for CLO equity er gerne i omegnen 3-4% per kvartal.

Læs mere om CLO'er

CLO equity – Høje løbende betalinger

CLO equity svarer til en hybrid mellem en aktie og en obligation, hvor den primære værdiskabelse kommer gennem de kvartalsvise betalinger på 3-4%, men den forventede tilbagebetaling ved udløb, i modsætning til normale obligationer, typisk er langt under kurs 100.

De høje kvartalsvise betalinger forventes at vare ved i CLO’ens geninvesteringsperiode, hvor porteføljens størrelse er konstant, hvorefter betalingerne gradvist falder i takt med, at CLO’en amortiseres og endeligt udløber, hvor CLO equity modtager den eventuelle værdi af tilbageværende hovedstol. Historisk har det været muligt for mange CLO’er at lave en refinansiering og herigennem forlænge geninvesteringsperioden – og dermed forlænge de høje løbende betalinger til CLO equity.

King’s Garden – Renters rente

Fondsstrukturen giver investorerne særlig mulighed for at drage fordel af renters rente effekten ved, at Accunia kan geninvestere de høje kvartalsvise betalinger i nye investeringer med lignende afkast.

Accunia har gennem hele sin levetid været til stede i CLO-markedet. Siden 2009 som investor i CLO’er og senere, siden 2016, også som forvalter af vores egne CLO’er. Vi har derfor forståelsen og kontakterne i markedet til at kunne investere i CLO equity fra anerkendte forvaltere til attraktive priser.

Investering

Denne fond er forbeholdt den semi-professionelle og professionelle investor. Kontakt Accunia for mere information.

Kontakt Accunia

Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt. Eller find din kontakt direkte.

Mød vores specialister