Skip to main content

Absolute Return

Fonden har en opportunistisk investeringsstrategi som primärt innebär att vi försöker identifiera och utnyttja obalanser på kreditmarknaden. Denna fond riktas till professionella investerare.

Läs mera
Nyckeltal

Absolute Return

16,3%

Förväntad internränta före kostnader

Fonden har en hög förväntad avkastning då investeringsstrategin är opportunistisk med en hög risk. Fonden har för avsikt att erbjuda en årlig avkastning på 10% över tiden.

*Läs mera om våra avkastningsberäkningar

Fokus

Val av investeringsobjekt

Fonden har en fokuserad investeringsportfölj med ett antal noga utvalda positioner inom kredit- och kreditrelaterade investeringar.

Tillgång

Institutionella villkor

Fonden ger tillgång till ett investeringsuniversum som normalt är reserverat för institutionella investerare. Minimumsinvesteringen är 100.000 EUR.

Överavkastning genom premier

Fonden strävar till att identifiera och utnyttja obalanser på marknaden. Accunia har genom åren gjort en lång rad opportunistiska och framgångsrika kreditinvesteringar. Detta fortsätter i Absolut Return-fonden som har ett brett mandat som möjliggör att investera i stort sett alla typer av kredit- och kreditliknande investeringar.

Investeringar som kräver långsiktiga åtaganden och stort tålamod för att den fulla potentialen skall kunna realiseras kan vara svårt för enskilda investerare att ta del i.  Absolute Return är utformad för att kunna gå in i sådana långsiktiga investeringar och agera i investeringskonsortier vid behov.

Val av investeringsobjekt

Accunia har genom sina historiska rötter på kapitalmarknaden en djup inblick i kreditmarknaden och på basen av detta väljer vi attraktiva investeringar utifrån våra djupgående kreditanalyser.  

Absolute Return-fonden tar exponeringar med särskilt hög avkastning kombinerat med an attraktiv risk. Fonden har därför en mycket koncentrerad portfölj bestående av investeringar där vi har en djup kunskap om den underliggande dynamiken.

Kontakta oss

Vänligen fyll i formuläret så kontaktar vi dig fortast möjligt eller hitta din kontakt direkt på websidan.

Möt våra specialister