Skip to main content

Dynamic Credit

Fonden investerar i europeiska kreditlänkade obligationer med hävstångsexponering mot främst europeiska investment grade -företag. Denna fond riktas till professionella investerare.

Läs mera
Nyckeltal

Dynamic Credit

9,7%

Förväntad internränta före kostnader

Fonden har en hög förväntad avkastning då den har en hävstångsexponering mot främst investment grade -företag.

*Läs mera om våra avkastningsberäkningar

iTraxx

Exponering till kreditindex

Fonden tar positioner i de europeiska iTraxx-index för att få en exponering på den europeiska kreditmarknaden. Vi tar risken där vi anser att investerarna erhåller den bästa riskjusterade avkastningen.

Tillgångar

Ca 114.200.000 EUR

Danske Bank fungerar som förvaringsinstitut och sk. marketmaker.

Hävstångsinvesteringar i investment grade -obligationer med skydd mot förluster i högavkastande företag.

Vår erfarenhet visar att investerare uppnår en bättre förlustjusterad avkastning med investment grade -företag än med high yield -företag. Den absoluta avkastningen för investment grade-företag är dock för låg för att vara attraktiv i sig. Följaktligen tar Dynamic Credit en hävstångsposition emot investment grade. Fonden kan också ta risk- och förlusttäckning på high yield-företag när marknadsförhållandet motiverar detta.

Kreditrisken i fonden ligger alltid på investment grade -företag. Sedan år 2004 har 4 kreditförluster kunnat noteras i det europeiska investment grade-index, iTraxx Main.

Fonden förvaltas av Accunia som uppnår ovannämnda exponering med hjälp av riktade investeringar (sk. private placements) via de största europeiska investeringsbanker.

Kontakta oss

Vänligen fyll i formuläret så kontaktar vi dig fortast möjligt eller hitta din kontakt direkt på websidan.

Möt våra specialister