Complaints

Complaints

Accunia Fondsmæglerselskab A/S
Att.: Klaus Runge
Store Regnegade 5, 1.
DK – 1110 København K

or

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber
Amaliegade 8 B, 2.
Postboks 9029
1022 København K