Skip to main content

High Dividend 2029 Plus

Fonden investerer i high yield obligationer med høj løbende rentebetaling og betaler kvartårlige udbytter. Fonden tilbagebetales ved udløb af obligationerne.

Kontakt os
Explore
Karakteristika

High Dividend 2029 Plus

11%

Forventet intern rente

Fast cash-flow på 8% tillagt forventet variabel rente på 3% årligt. Udbetales kvartalsvis.

5-7 år

Fondens forventede løbetid

Investorer får deres hovedstol tilbage, når fonden løber ud.

Middel

Risiko

Portefølje af ratede high yield obligationer (minimum rating BB-)

DKK 1 mio.

Minimumsinvestering

Fonden er forbeholdt professionelle og semi-professionelle investorer. 

Hvilket problem løser fonden?

Fonden henvender sig til den velkonsoliderede investor, som ønsker en investering med høje dividendebetalinger, middel risiko og en udløbsdato.

Fonden egner sig kun til investorer, som kan holde investeringen til udløb.

Figuren illustrerer fondens forventede betalinger og kursudvikling. Søjlerne angiver de kvartalsvise rentebetalinger, årlig NAV opgørelse og til sidst tilbagebetalingen af hovedstolen.

Middel risiko

Fonden investerer i ratede High Yield-obligationer, der udbetaler en høj løbende variabel kuponrente. Den påvirkes ikke af daglige markedsudsving, idet kursen kun beregnes årligt af regnskabsmæssige årsager.

Accunia investerer i CLO-obligationer fra udvalgte kapitalforvaltere. CLO'ernes underliggende virksomhedslån er seniorsikrede, hvilket betyder, at de har førsteprioritetspant i virksomhedernes aktiver. 

Figuren viser en simplificeret kapitalstruktur for en CLO.

Læs mere om CLO'er

Modstandsdygtig struktur

Efter finanskrisen blev kravene til udstedelse af CLO’er skærpet. Europæiske CLO’er udstedt under den nuværende lovgivning har aldrig haft tab af renter eller hovedstol på trancher kreditvurderet BBB eller højere.

Figuren skitserer de historiske- og forventede misligholdelser i de underliggende lån i forhold til fondens modstandsdygtighed mod tab. Så længe misligholdelserne forbliver i det mørkeblå område, vil fondens afkast være upåvirket.

Information til investorer

Depositar

Fonden bruger Danske Bank som depositar og er under revision af EY Danmark.

Invester

Fondens tegningsperiode løber indtil den 12. maj 2023

Kan dog lukkes før tid.  

Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt. Eller find din kontakt direkte.

Mød vores specialister