Skip to main content

Stable Income 2028 Plus (fuldtegnet)

Fonden investerer i europæiske investment grade obligationer med høj rente og betaler kvartårlige udbytter. Fonden tilbagebetales ved udløb af obligationerne.

Kontakt os
Read more

Fonden er fuldtegnet

Fonden er ikke længere åben for investering, men vi afsøger løbende muligheden for at lancere en lignende strategi. Udfyld formularen, hvis du er interesseret, så kontakter vi dig.

Karakteristika

Stable Income 2028 Plus (fuldtegnet)

8,0%

Forventet intern rente efter omkostninger

Fast cash-flow på 5,0% tillagt forventet variabel rente på 3,0% årligt. Udbetales kvartalsvis.

5-7 år

Fondens forventede løbetid

Investorer får deres hovedstol tilbage, når fonden løber ud.

Kurs 100

Stabil indre værdi

Ingen kursudsving, da der ikke er adgang til indskud og udtræk, og obligationerne i fonden holdes til udløb.

DKK 1 mio.

Minimumsinvestering

Fonden er forbeholdt professionelle og semi-professionelle investorer. 

Hvilket problem løser fonden?

Investorer får en stabil investering med høje løbende rentebetalinger og indfrielse til kurs 100. Fonden henvender sig til den velkonsoliderede investor, som ønsker en stabil investering med lav risiko og en udløbsdato.

Der forventes stabil indre værdi gennem hele levetiden, hvor fonden ikke påvirkes af generelle markedsudsving. Fonden egner sig kun til investorer, som kan holde investeringen til udløb.

Figuren illustrerer fondens forventede betalinger og kursudvikling. Søjlerne angiver de kvartalsvise rentebetalinger og til sidst tilbagebetalingen af hovedstolen.

Lav risiko

Fonden investerer i investment grade-obligationer, der udbetaler en høj løbende variabel kuponrente.

Accunia investerer i CLO-obligationer fra udvalgte kapitalforvaltere. CLOernes underliggende virksomhedslån er seniorsikrede, hvilket betyder, at de har førsteprioritetspant i kreditor-virksomhedernes aktiver. 

Figuren viser en simplificeret kapitalstruktur for en CLO.

Læs mere om CLO'er

Modstandsdygtig struktur

Efter finanskrisen blev kravene til udstedelse af CLO’er skærpet. Europæiske CLO’er udstedt under den nuværende lovgivning har aldrig haft tab af renter eller hovedstol på trancher kreditvurderet BBB eller højere.

Figuren skitserer de historiske- og forventede misligholdelser i de underliggende lån i forhold til fondens modstandsdygtighed mod tab. Så længe misligholdelserne forbliver i det mørkegrønne område, vil fondens afkast være upåvirket.