Siirry etusivulle

Investment Grade

Rahasto sijoittaa korkeatuottoisiin eurooppalaisiin investment grade -luokan CLO:ihin.

Tutustu
Avainluvut

Investment Grade

6,0%

odotettu sisäinen korko ennen kuluja

Rahaston korkea tuotto-odotus perustuu Euroopan CLO-markkinoiden hyvään tuottoon.

Inflaatio

Vaihtuva korko

Rahasto suojaa sijoitusta inflaation vaikutukselta, koska sen tuotto on sidottu markkinakorkojen kehitykseen.

Koko

191.600.000 EUR

Danske Bank toimii rahaston säilytysyhteisönä ja markkinatakaajana.

Rahaston tuotto

Rahasto sijoittaa CLO:ihin ja pitää niitä erääntymiseen asti. Sijoittajana saat vakaata tuottoa arvopapereiden pääomavoitoista sekä koronmaksuista, jotka koostuvat markkinakorosta ja korkomarginaalista.

 

Rahaston riski

Riskimittari näyttää rahaston riskitason sen toteutuneen ja mallinnetun historiallisen arvonheilunnan mukaan. Riskimittari perustuu matemaattisiin historiallisiin arvoihin.

Rahasto sijoittaa velkakirjamuotoisiin arvopapereihin, joihin liittyy mm. likviditeetti-, luotto-, valuutta- ja vastapuoliriski sekä riski erityisistä tapahtumista.

Rahasto sopii sijoittajalle, jonka sijoitushorisontti on vähintään viisi vuotta. Sijoittaja voi korkeintaan menettää sijoittamansa pääoman.

Lue lisää riskistä rahaston avaintietoesiteestä

Korkeatuottoiset investment grade -arvopaperit

Rahasto sijoittaa valikoitujen salkunhoitajien eurooppalaisiin CLO:ihin. Rahaston kaikilla sijoituskohteilla on luottoluokitus vähintään BBB kahdelta riippumattomalta luottoluokituslaitokselta. Rahasto sisältää yli 50 pörssinoteerattua CLO:ta, joiden alla olevissa salkuissa on yli 500:n yhtiön vakuudellista senioriluottoa.

Seniorivakuudellisuus merkitsee korkeinta etuoikeusasemaa yhtiön pääomarakenteessa. Rahaston varat jakautuvat epäsuorasti yli 500:n yhtiön kesken laajalla maantieteellisellä ja toimialajakaumalla. 

 

Lue lisää CLO:ista

Sijoita vaihtuvakorkoisiin arvopapereihin

Rahaston arvopaperit maksavat korkoa, joka koostuu markkinakorosta ja korkomarginaalista. Korko nousee tyypillisesti inflaation kiihtyessä. Markkinakorkojen nousu parantaa rahaston tuottoa muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina. Rahasto tarjoaa suojan kiihtyvää inflaatiota vastaan.

Odotettu tuotto 6% - miten?

Korko on huomattavasti korkeampi CLO:issa, kuin vastaavan luottoluokituksen yrityslainoissa. Korkeampi korko johtuu CLO:iden sääntely-, kompleksisuus- ja likviditeettipreemioista.

Lue lisää

Tietoa sijoittajalle

Katsaus

Tietoa rahaston tämänhetkisestä koostumuksesta ja historiallisesta tuotosta.

KID

Tietoa rahaston kuluista ja riskeistä.

Säilyttäjä

Rahaston säilytysyhteisönä toimii Danske Bank ja tilintarkastajana Ernst & Young Tanska.

Noteeraus

Rahaston DKK-määräinen osuussarja on listattu Kööpenhaminan Pörssiin. Rahaston EUR-osuussarja ei ole listattu.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Tai voit ottaa suoraan yhteyttä sopivaan asiantuntijaan.

Tiimi