Siirry etusivulle

AAA/AA

Rahasto sijoittaa arvopapereihin, joiden luottoluokitus on AAA-AA. Arvopapereiden tuotto suhteessa riskiin on erittäin houkutteleva ja se on sidottu markkinakorkoon. Rahasto on suunnattu ammattimaisille sijoittajille.

Tutustu
Avainluvut

AAA/AA

4,1%

odotettu efektiivinen korko ennen kuluja

Rahaston korkea tuotto-odotus perustuu Euroopan CLO-markkinoiden hyvään tuottoon.

Inflaatio

Vaihtuva korko

Rahasto suojaa sijoitusta inflaation vaikutukselta, koska sen tuotto on sidottu markkinakorkojen kehitykseen.

Koko

33.200.000 EUR

Danske Bank toimii rahaston säilytysyhteisönä ja markkinatakaajana.

Matala riski suhteessa odotettuun tuottoon

Rahasto sijoittaa valikoitujen salkunhoitajien eurooppalaisiin CLO:ihin. Rahaston kaikilla sijoituskohteilla on luottoluokitus AAA-AA vähintään kahdelta riippumattomalta luottoluokituslaitokselta. Rahasto sisältää yli 50 pörssinoteerattua CLO:ta, joiden alla olevissa salkuissa on yli 500:n yhtiön vakuudellista senioriluottoa.

Seniorivakuudellisuus merkitsee korkeinta etuoikeusasemaa yhtiön pääomarakenteessa. Rahaston varat jakautuvat epäsuorasti yli 500:n yhtiön kesken laajalla maantieteellisellä ja toimialajakaumalla. 

Lue lisää CLO:ista

Sijoita vaihtuvakorkoisiin arvopapereihin

Rahaston arvopaperit maksavat korkoa, joka koostuu markkinakorosta ja korkomarginaalista. Korko nousee tyypillisesti inflaation kiihtyessä. Markkinakorkojen nousu parantaa rahaston tuottoa muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina. Rahasto tarjoaa suojan kiihtyvää inflaatiota vastaan.

Vakaa kassavirta

AAA/AA rahaston juokseva tuotto vastaa rahaston omistamien arvopapereiden korkotuottoa.

Odotettu tuotto yli 4% - miten?

Korko on huomattavasti korkeampi CLO:issa, kuin vastaavan luottoluokituksen yrityslainoissa. Korkeampi korko johtuu CLO:iden sääntely-, kompleksisuus- ja likviditeettipreemioista.

Tietoa sijoittajalle

Katsaus

Tietoa rahaston tämänhetkisestä koostumuksesta ja historiallisesta tuotosta.

KID

Tietoa rahaston kuluista ja riskeistä.

Säilyttäjä

Rahaston säilytysyhteisönä toimii Danske Bank ja tilintarkastajana Ernst & Young Tanska.

Noteeraus

Rahaston DKK-määräinen osuussarja on listattu Kööpenhaminan Pörssiin. Rahaston EUR-osuussarja ei ole listattu.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Tai voit ottaa suoraan yhteyttä sopivaan asiantuntijaan.

Tiimi