Siirry etusivulle

Alpha Credit

Rahasto sijoittaa korkeatuottoisiin eurooppalaisiin high yield -luokan CLO:ihin.

Tutustu
Avainluvut

Alpha Credit

9,4%

odotettu sisäinen korko ennen kuluja

Rahaston korkea tuotto-odotus perustuu Euroopan CLO-markkinoiden hyvään tuottoon.

Inflaatio

Vaihtuva korko

Rahasto suojaa sijoitusta inflaation vaikutukselta, koska sen tuotto on sidottu markkinakorkojen kehitykseen.

Koko

30.000.000 EUR

Rahaston salkunhoitaja on Accunia Fondsmæglerselskab A/S, hallinnosta vastaa GRIT Rahastoyhtiö Oy ja säilytysyhteisö on SEB Helsinki.

Rahaston tuotto

Rahasto sijoittaa CLO:ihin ja pitää niitä erääntymiseen asti. Sijoittajana saat vakaata tuottoa arvopapereiden pääomavoitoista sekä koronmaksuista, jotka koostuvat markkinakorosta ja korkomarginaalista.

 

Rahaston riski

Riskimittari näyttää rahaston riskitason sen toteutuneen ja mallinnetun historiallisen arvonheilunnan mukaan. Riskimittari perustuu matemaattisiin historiallisiin arvoihin.

Rahasto sijoittaa velkakirjamuotoisiin arvopapereihin, joihin liittyy mm. likviditeetti-, luotto-, valuutta- ja vastapuoliriski sekä riski erityisistä tapahtumista.

Rahasto sopii sijoittajalle, jonka sijoitushorisontti on vähintään viisi vuotta. Sijoittaja voi korkeintaan menettää sijoittamansa pääoman.

Lue lisää riskistä rahaston avaintietoesitteestä

High yield huomattavalla lisätuotolla

Rahasto sijoittaa valikoitujen salkunhoitajien eurooppalaisiin CLO:ihin. Rahaston kaikilla sijoituskohteilla on luottoluokitus BB-B vähintään kahdelta riippumattomalta luottoluokituslaitokselta. Rahasto sisältää yli 50 pörssinoteerattua CLO:ta, joiden alla olevissa salkuissa on yli 500:n yhtiön vakuudellista senioriluottoa.

Seniorivakuudellisuus merkitsee korkeinta etuoikeusasemaa yhtiön pääomarakenteessa. Rahaston varat jakautuvat epäsuorasti yli 500:n yhtiön kesken laajalla maantieteellisellä ja toimialajakaumalla.

 

Lue lisää CLO:ista

Sijoita vaihtuvakorkoisiin arvopapereihin

Rahaston arvopaperit maksavat korkoa, joka koostuu markkinakorosta ja korkomarginaalista. Korko nousee tyypillisesti inflaation kiihtyessä. Markkinakorkojen nousu parantaa rahaston tuottoa muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina. Rahasto tarjoaa suojan kiihtyvää inflaatiota vastaan.

Vakaa tuotto

Voit sijoittaa Alpha Credit -rahaston kasvuosuussarjaan tai tuotto-osuussarjaan, jolloin saat sijoittajana säännöllisen tuotonmaksun vuosittain. Pankkitilillesi maksettava tuotonmaksu on rahaston lanseerauksesta lähtien ollut 4 % vuodessa. Uskomme tuotonmaksujen kohoavan tulevaisuudessa nousevien markkinakorkojen myötä. 

Odotettu tuotto yli 9% - miten?

Korko on huomattavasti korkeampi CLO:issa, kuin vastaavan luottoluokituksen yrityslainoissa. Korkeampi korko johtuu CLO:iden sääntely-, kompleksisuus- ja likviditeettipreemioista.

Lue lisää

Tietoa sijoittajalle

KID

Tietoa rahaston kuluista ja riskeistä.

Säilyttäjä

Rahaston säilytysyhteisönä toimii SEB Suomi ja rahastoyhtiönä GRIT Rahastoyhtiö Oy.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Tai voit ottaa suoraan yhteyttä sopivaan asiantuntijaan.

Tiimi