Skip to main content

AAA/AA

Fonden investerer i obligationer med kreditvurderinger på AAA og AA. Obligationerne er variabelt forrentede og har en særdeles attraktiv rente i forhold til deres risiko.

Invester nu
Læs mere
Nøgletal

AAA/AA

4,1%

Forventet intern rente før omkostninger*

Fonden har et højt forventet afkast grundet specialadgang til europæiske CLO-forvaltere.

*Læs mere om vores afkastberegninger

Inflation

Variabelt forrentet

Fonden beskytter din formue mod inflation, da renterne i fonden tilpasser sig renterne i samfundet.

Formue

DKK 247.600.000

Fonden er børsnoteret. Danske Bank er depositar og marketmaker.

Fondens forventede afkast

Fonden investerer i obligationer og holder dem til udløb. Som investor i fonden vil du modtage en stabil og løbende udbetaling. Fondens forventede afkast består af renter og en kurs 100 effekt.

Du kan læse mere om fonden og dens forventede afkast i fondens faktaark.

Faktaark

Lav risiko i forhold til forventet afkast

Fonden investerer i europæiske CLO-obligationer fra udvalgte kapitalforvaltere. Alle obligationer, der bliver udvalgt til fonden, har en kreditrating mellem AAA og AA og bliver altid vurderet af minimum to uafhængige rating-bureauer. Fonden indeholder mere end 50 børsnoterede obligationer med en indirekte allokering til over 500 forskellige seniorsikrede lån.

Lånene er som nævnt seniorsikrede, hvilket betyder at de har førsteprioritetspant i kreditor-virksomhedernes aktiver. Samlet er fonden eksponeret mod over 500 virksomheder fordelt bredt over geografi og sektorer.

Læs mere om CLO'er

Invester i variabelt forrentede obligationer

Fondens underliggende obligationer betaler en fast rente tillagt en variabel rente. Når inflationen stiger, vil renterne normalt også stige. Stigende renter betyder alt andet lige et stigende afkast for fonden. Dermed giver fonden sine investorer en beskyttelse mod stigende inflation.

Stabile udbetalinger

Ved at investere i AAA/AA-fonden modtager du som investor en løbende rentebetaling, der svarer til renterne på de underliggende obligationer. Renterne bliver udbetalt som udbytte på din konto årligt. Vi forventer, at den årlige renteudbetaling ligger i niveauet 3-4%.

 

Over 4% i forventet afkast – hvordan?

CLO-obligationer tilbyder en væsentligt højere rente sammenlignet med traditionelle virksomhedsobligationer med tilsvarende rating. Den højere rente skyldes, at Accunia opsøger merafkast gennem regulerings-, kompleksitets- og likviditetspræmier.

Læs mere

Information til investorer

Fakta-ark

Giver overblik over blandt andet fondens nuværende sammensætning af investeringer og historiske afkast.

Information

Giver blandt andet overblik over omkostninger og risiko.

Depositar

Fonden bruger Danske Bank som depositar og er under revision af EY Danmark.

Børsnoteret

Fonden er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen, og du kan investere i fonden via Accunia eller din netbank ved at angive fondskode.

Start din investering i dag

ved at klikke på "invester nu" nedenfor.

Invester nu

Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt. Eller find din kontakt direkte.

Mød vores specialister