Skip to main content

Opportunity

Fonden investerer i højt forrentede europæiske high yield-obligationer.

Invester nu
Læs mere
Nøgletal

Opportunity

9,5%

Forventet intern rente før omkostninger*

Fonden har et højt forventet afkast grundet specialadgang til europæiske CLO-forvaltere.

*Læs mere om vores afkastberegninger.

Inflation

Variabelt forrentet

Fonden beskytter din formue mod inflation, da renterne i fonden tilpasser sig renterne i samfundet.

Formue

DKK 1.920.590.000

Fonden er børsnoteret. Danske Bank er depositar og marketmaker.

Fondens forventede afkast

Fonden investerer i obligationer og holder dem til udløb. Som investor i fonden vil du modtage en stabil og løbende udbetaling. Fondens forventede afkast består af renter og en kurs 100 effekt.

Du kan læse mere om fonden og dens forventede afkast i fondens faktaark.

Faktaark

High yield med betydelig merrente

Fonden investerer i europæiske CLO-obligationer fra udvalgte kapitalforvaltere. Størstedelen af fondens obligationer, har en kreditrating mellem BB og B og bliver altid vurderet af minimum to uafhængige rating-bureauer.

 

Lånene er som nævnt seniorsikrede, hvilket betyder, at de har førsteprioritetspant i kreditor-virksomhedernes aktiver. Samlet er fonden eksponeret mod over 500 virksomheder fordelt bredt over geografi og sektorer.

 

Investering i CLO'er

Invester i variabelt forrentede obligationer

Fondens underliggende obligationer betaler en fast rente tillagt en variabel rente. Når inflationen stiger, vil renterne normalt også stige. Stigende renter betyder alt andet lige et stigende afkast for fonden. Dermed giver fonden sine investorer en beskyttelse mod stigende inflation.

Stabile udbetalinger

Ved at investere i Opportunity-fonden modtager du som investor en høj, kvartalsvis rentebetaling. Renterne bliver udbetalt som udbytte på din konto hvert kvartal. Vi forventer at, renteudbetalingerne ligger i niveauet 8 %.

Over 9% i forventet afkast – hvordan?

CLO-obligationer tilbyder en væsentligt højere rente sammenlignet med traditionelle virksomhedsobligationer med tilsvarende rating. Den højere rente skyldes, at Accunia opsøger merafkast gennem regulerings-, kompleksitets- og likviditetspræmier.

Læs mere

Information til investorer

Fakta-ark

Giver overblik over blandt andet fondens nuværende sammensætning af investeringer og historiske afkast.

Information

Giver blandt andet overblik over omkostninger og risiko.

Depositar

Fonden bruger Danske Bank som depositar og er under revision af EY Danmark.

Børsnoteret

Fonden er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen, og du kan investere i fonden via Accunia eller din netbank ved at angive fondskode.

Start din investering i dag

ved at klikke på "invester nu" nedenfor.

Invester nu

Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt. Eller find din kontakt direkte.

Mød vores specialister