Skip to main content

Ansvarsfraskrivelse

Udforsk

Ansvarsfraskrivelse

Accunias hjemmeside er udelukkende til informationsbrug og er en service fra Accunia til brugere af hjemmesiden.

Investering i værdipapirer er forbundet med en række risici. Identificerede risici kan påvirkes af hændelser i fremtiden. Historiske afkast forudsiger ikke fremtidige afkast på investeringer.

Oplysninger på hjemmesiden erstatter ikke rådgivning, herunder inden for, men ikke begrænset til, områderne skat, investeringsmæssig egnethed og regnskab. Accunia anbefaler brugere af hjemmesiden at opsøge professionel rådgivning før investeringsmæssige beslutninger.

Accunia påtager sig ikke ansvaret for eventuelle tab, som brugere af hjemmesiden måtte pådrage sig som følge af investeringsmæssige beslutninger foretaget på baggrund af oplysninger fra hjemmesiden eller andetsteds.