Skip to main content

Værdiskabelse

Accunia skaber værdi til vores investorer ved at give adgang til dele af det europæiske kreditmarked, der normalt er forbeholdt professionelle investorer.

Læs mere

Attraktive investeringsmuligheder

Accunia skaber værdi til vores investorer ved at give adgang til dele af det europæiske kreditmarked, der normalt er forbeholdt professionelle investorer. Vores investeringsproces fokuserer på den underliggende kreditrisiko, samtidig med at vi opsøger muligheder for merafkast i markedet. Forsimplet søger vi investeringer i markedet, som tilbyder regulerings-, kompleksitets- og likviditetspræmier. Netop disse præmier, mener vi, er altafgørende for den langsigtede investor i det europæiske kreditmarked.

Friere investeringsrammer

Banker og forsikringsselskaber er blandt de største investorer på det europæiske kreditmarked, men er underlagt regulering, der gør det mindre attraktivt for dem at købe en lang række aktiver. Derfor har disse investorer et højere afkastkrav til aktiverne, og derfor giver disse aktiver typisk et merafkast i forhold til andre aktiver med en sammenlignelig kreditrisiko.

Forbeholdt specialister

Komplekse investeringer afholder som oftest store dele af markedet fra at deltage i attraktive investeringsmuligheder. Hos Accunia mener vi, at specialister skaber merværdi. Vi har samlet et team af specialister fra den europæiske finansverden, som gør, at vi med sikker hånd kan investere i komplekse dele af kreditmarkedet, der tilbyder væsentligt højere forventede afkast.

Mød vores specialister

Tålmodighed lønner sig

Mere likvide aktiver er nemmere at købe og sælge end mindre likvide aktiver, hvilket særligt gælder i perioder med markedsudsving. Derfor giver aktiver med lavere likviditet et højere afkast. Dette er en gave til den tålmodige invester.

Start din investering i dag

Invester nu

Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt. Eller find din kontakt direkte.

Mød vores specialister