Diskretionær kapitalforvaltning

Stærke risikojusterede afkast

Vores fokus er på kapitalbevarelse og at levere et stærkt risikojusteret afkast gennem grundig analyse af den underliggende kreditrisiko.

Alle investeringer gennemgår en grundig due diligence – herunder:

  • Test af relativ værdi
  • Fundamental kreditanalyse
  • Analyse af struktur og dokumentation
  • Kvantitativ analyse og stress test

Vi fokuserer på muligheder i kreditmarkedet, hvor vi identificerer relativ værdi, og hvor kompleksitetspræmien er godt betalt.

Vi har stor erfaring i at investere i komplekse investeringer såsom CLO’er, ABS’er og efterstillet kapital.