Finanstilsynet

Finanstilsynet fører løbende tilsyn med Accunia Fondsmæglerselskab A/S.

Finanstilsynet har d. 16. juli 2020 offentliggjort deres redegørelse fra inspektionen af Accunia Fondsmæglerselskabet A/S. Redegørelsen kan læses på følgende:

Kommentar til Finanstilsynets Redegørelse om inspektion i Accunia Fondsmæglerselskab A/S

Accunia har modtaget Finanstilsynets afsluttende rapport vedrørende den ordinære inspektion foretaget i november 2019.

Accunia tager Finanstilsynets påbud og risikooplysninger til efterretning og er i gang med at implementere de nødvendige tiltag.