Finanstilsynet

Finanstilsynet fører løbende tilsyn med Accunia Fondsmæglerselskab A/S.

Finanstilsynet har i øjeblikket ingen erklæringer om Accunia Fondsmæglerselskab A/S.