Accunia er en specialiseret kapitalforvalter indenfor investeringer i private placements, high yield og struktureret kredit. Kernen i Accunias investeringsstrategi er fundamental analyse af den underliggende kreditrisiko.

Mere end bare kapitalforvaltning

Vores fokus er på kapitalbevarelse og at levere et stærkt risikojusteret afkast.