Skip to main content

Investeringar i ett speciellt tillgångsslag

Din genväg till den europeiska kreditmarknaden via marknadsledande kapitalförvaltare, som normalt är reserverade för endast professionella investerare.

Läs mera

Attraktiva investeringsmöjligheter

Accunia erbjuder ett brett utbud av alternativa placeringsfonder, var och en med sitt specifika sätt att investera på den europeiska kreditmarknaden

AAA/AA

4,3%
EUR 100.000

Investment Grade

6,1%
EUR 100.000

Alpha Credit

9,4%
EUR 100.000

High Yield

8,98
EUR 100.000

*Historisk avkastning kan inte användas som en tillförlitlig indikator för framtida avkastning och framtida prisutveckling

**Förväntad internränta (IRR) för befintliga portföljer som modellerats av Accunia med data per 31/05/2024 angivet före kostnader. 

Attraktiva investeringsmöjligheter

Accunia skapar mervärde för våra investerare genom att erbjuda tillgång till delar av den europeiska kreditmarknaden som normalt är reserverade endast för professionella investerare. Vår investeringsprocess fokuserar på den underliggande kreditrisken, samtidigt som vi letar efter möjligheter till en överavkastning på marknaden. Förenklat sagt, söker vi efter investeringar på marknaden som erbjuder reglerings-, komplexitets- och likviditetspremier. Dessa premier anser vi vara avgörande för den långsiktiga investeraren på den europeiska kreditmarknaden.

Bredare investeringsramar

Banker och försäkringsbolag är bland de största investerarna på den europeiska kreditmarknaden, men de är föremål för reglering som gör det mindre attraktivt för dem att köpa ett brett utbud av tillgångar. Därför har dessa investerare ett  högre avkastningskrav på tillgångarna, och därför ger dessa tillgångar vanligtvis en överavkastning jämfört med andra tillgångar med en jämförbar kreditrisk.

Reserverat för specialister

Komplexa investeringar hindrar vanligtvis en stor del av investerarna från att delta i attraktiva investeringsmöjligheter. Vid Accunia anser vi att våra specialister kan skapa mervärde. Vårt team av specialister från den europeiska finansmarknaden gör att vi med sakkunnighet kan investera i komplexa delar av kreditmarknaden som erbjuder betydligt högre förväntad avkastning.

Möt våra specialister

Tålamod belönas

Mer likvida tillgångar är lättare att köpa och sälja än mindre likvida tillgångar, vilket särskilt gäller under perioder med marknadsfluktuationer. Därför ger tillgångar med lägre likviditet en högre avkastning. Detta är en gåva till den tålmodiga investeraren.

Kontakta oss

Vänligen fyll i formuläret så kontaktar vi dig fortast möjligt eller hitta din kontakt direkt på websidan.

Möt våra specialister