Skip to main content

CLO-förvaltning

Läs mera

Accunias CLO-platform

1,5 md €

EUR under förvaltning

Accunias fyra CLO:er investerar i euro-denominerade företagslån och obligationer

2016

Nordens första CLO-förvaltare

Accunia är den första nordiska CLO-förvaltaren och har därför unik kunskap om CLO:er inom regionen.

Räntor

Kvartlavsvisa utbetalningar

Räntebetalningarna till investerarna sker kvartalsvis och sköts av Bank of New York Mellon, som även fungerar som bank för CLO:erna.

CLO-förvaltare och investerare

Accunia är inte bara en investerare i CLO-obligationer och CLO equity utan vi förvaltar även 4 egna europeiska CLO:er. Vi lanserade den första CLO:n 2016 och har sedan dess utvecklat vår plattform som idag inkluderar 4 egna europeiska CLO:er under förvaltning.

Kontakta oss

Vänligen fyll i formuläret så kontaktar vi dig fortast möjligt eller hitta din kontakt direkt på websidan.

Möt våra specialister