Skip to main content

Institutionella investerare

Läs mera

Fonderna erbjuder olika lösningar

Accunia har erbjudit kapitalförvaltninglösningar till institutionella investerare sedan början av 2009. Under de senaste åren har vi upplevt att detta segment i allt högre grad vill ha en allokering till den europeiska lånemarknaden och private debt, varför vi har dedikerat resurser till att betjäna just detta segment av kunder. Vi erbjuder både fondbaserade uppdrag och skräddarsydda lösningar enligt fastställda investeringsramar.