Skip to main content

Placeringsfonder

Accunia erbjuder ett brett utbud av alternativa placeringsfonder, var och en med specifika sätt att investera på den europeiska kreditmarknaden

Läs mera

Attraktiva investeringsmöjligheter

Accunia erbjuder ett brett utbud av alternativa placeringsfonder, var och en med sitt specifika sätt att investera på den europeiska kreditmarknaden

AAA/AA

5,5%
EUR 100.000

Investment Grade

8,1%
EUR 100.000

Alpha Credit

14,0%
EUR 100.000

High Yield

9,7%
EUR 100.000

*Historisk avkastning kan inte användas som en tillförlitlig indikator för framtida avkastning och framtida prisutveckling

**Förväntad internränta (IRR) för befintliga portföljer som modellerats av Accunia med data per  30/12/2022 angivet före kostnader. 

Attraktiva investeringsmöjligheter

Accunia skapar mervärde för våra investerare genom att erbjuda tillgång till delar av den europeiska kreditmarknaden som normalt är reserverade endast för professionella investerare. Vår investeringsprocess fokuserar på den underliggande kreditrisken, samtidigt som vi letar efter möjligheter till en överavkastning på marknaden. Förenklat sagt, söker vi efter investeringar på marknaden som erbjuder reglerings-, komplexitets- och likviditetspremier. Dessa premier anser vi vara avgörande för den långsiktiga investeraren på den europeiska kreditmarknaden.

Bredare investeringsramar

De största investerarna på den europeiska kreditmarknaden, t.ex. centralbanker, försäkringsbolag, banker och pensionsfonder, är dels begränsade på basen av reglering att investera helt fritt på kreditmarknaden. De tillgångsslag som dessa stora investerare begränsat kan investera i på grund av regleringen, medför att övriga investerare således kan erhålla en överavkastning.  Som en privat kapitalförvaltare kan Accunia investera så att vi erhåller bästa möjliga avkastning med en given risknivå.

Reserverat för specialister

Komplexa investeringar hindrar vanligtvis stora delar av marknaden från att delta i attraktiva investeringsmöjligheter. Vid Accunia anser vi att våra specialister kan skapa mervärde. Vårt team av specialister från den europeiska finansmarknaden gör att vi med säkerhet kan investera i komplexa delar av kreditmarknaden som erbjuder betydligt högre förväntad avkastning.

Möt våra specialister

Tålamod belönas

Investerare brukar sättä högre avkastningskrav på tillgångslag som har en lägre likviditet på andrahandsmarknaden. Accunia riktar sig till den långsiktiga investeraren.  Vi köper de flesta tillgångarna för att hålla dem fram till förfall. Därför fokuserar vi främst på tillgångar med lite lägre likviditet och högre avkastning.

Kontakta oss

Vänligen fyll i formuläret så kontaktar vi dig fortast möjligt eller hitta din kontakt direkt på websidan.

Möt våra specialister