Skip to main content

AAA/AA

Fonden investerar i obligationer med kreditbetyg på AAA och AA. Obligationerna har en rörlig ränta och har en särskilt attraktiv ränta i relation till risknivån. Denna fond riktas till professionella investerare.

Läs mera
Nyckeltal

AAA/AA

4,3%

Förväntad internränta före kostnader

Fonden har en hög förväntad avkastning på grund av särskild tillgång till europeiska CLO-förvaltare.

Inflation

Rörlig ränta

Fonden skyddar dina tillgångar mot inflation, eftersom räntorna i fonden anpassar sig till förändringar i räntenivån.

Tillgångar

34.635.000 EUR

Fondeandelsserien i DKK är börsnoterad och EUR-andelsserien är onoterad. Danske Bank fungerar som förvaringsinstitut och sk. marketmaker.

Låg risk i förhållande till förväntad avkastning

Fonden investerar i europeiska CLO-obligationer från utvalda kapitalförvaltare. Samtliga obligationer som vi investerar i har ett kreditbetyg mellan AAA och AA och bedöms alltid av minst två oberoende kreditvärderingsinstitut. Fonden innehåller mer än 50 börsnoterade obligationer med en indirekt allokering till över 500 olika seniorsäkrade lån.

Då lånen är som nämnt seniorsäkrade, betyder detta att de har bästa prioritetsställning (senioritet) inom företagets kapitalstruktur. Totalt är fonden exponerad mot över 500 företag och är väldiversifierad både geografiskt och mellan olika sektorer.

Läs mera om CLO:er

Investera i obligationer med rörlig ränta

Fondens underliggande obligationer betalar en fast ränta plus en rörlig ränta. När inflationen ökar, stiger vanligtvis även räntorna. Stigande räntor, förutsatt allt annat oförändrat, betyder en högre avkastning för fonden. Fonden erbjuder därmed investerarna ett skydd mot stigande inflation.

Stabila utbetalningar

Räntorna på de fondens underliggande obligationerna läggs till till EUR-fondandelens värde utan att årligen delas ut.

Hur uppnår man en förväntad avkastning på över 4%?

CLO-obligationer erbjuder en betydligt högre ränta jämfört med traditionella företagslån med samma rating. Den högre räntan baserar sig på att Accunia söker en högre avkastning genom reglerings-, komplexitets- och likviditetspremier.

Information till investerarna

Faktablad

Faktabladet anger fondens nuvarande sammansättning och innehav samt den historiska avkastningen.

Information

Information om kostnader och risker

Förvar

Danske Bank fungerar som förvaringsinstitut för fonden. Fondens revisor är Ernst & Young, Danmark.

Börsnoterad

Fondandelsserien i DKK är börsnoterad och EUR-andelsserien är onoterad. Du kan investera i fonden via Accunia

Kontakta oss

Vänligen fyll i formuläret så kontaktar vi dig fortast möjligt eller hitta din kontakt direkt på websidan.

Team