Skip to main content

ESG-process

Accunia har klara riktlinjer när det gäller ansvarsfulla investeringar. Vi har tydligt definierade mål och restriktioner för våra investeringar och dessa bör vara begripliga och meningsfulla.

Läs om vår ESG-process
Läs mera

Våra restriktioner

Accunia investerar inte i företag som direkt bryter mot vår önskan om ett mer hållbart finansiellt system.  Specifikt investerar Accunia inte i företag som genererar sina intäkter från:

  • Stenkol
  • Kontroversiella vapen
  • Tobak

Om en investering inte bryter mot någon av de ovannämnda restriktionerna, utförs en mera djupgående ESG-analys av investeringen.

Läs mera