Skip to main content

Ansvarsfriskrivelse

Läs mera

Ansvarsfriskrivelse

Accunias hemsidor är endast för informationsbruk och är en tjänst från Accunia till användarna av hemsidorna.

Olika typer av risker är relaterade till investeringar i värdepapper. Identifierade risker kan komma att påverkas av händelser i framtiden. Historisk avkastning förutsäger inte den framtida avkastningen för investeringar.

Innehållet på hemsidorna ersätter inte rådgivning, inklusive men inte begränsat till frågor inom beskattning, investeringslämplighet och redovisning. Accunia rekommenderar användarna av hemsidorna att erhålla professionell rådgivning innan de fattar eventuella investeringsbeslut.

Accunia tar inget ansvar för förluster som uppstår vid investeringar gjorda på basen av informationen på hemsidorna eller på annat sätt.