Skip to main content

Om Accunia

Accunia är en specialiserad kapitalförvaltare inom den europeiska kreditmarknaden. Vårt huvudmål är att bevara kapitalet för våra investerare.

Läs mera

Värdeskapande med premier

Sedan företaget grundades har Accunia gjort investeringar på den europeiska kreditmarknaden för över 5,3 miljarder EUR och genererat en historisk årlig avkastning på 8,6% sedan 2009*.

Läs mera

*Historisk avkastning kan inte användas som en tillförlitlig indikator för framtida avkastning och framtida prisutveckling

Specialiserad i alternativa krediter sedan 2009

I danska men även nordiska sammanhang är Accunia ett banbrytande företag inom alternativ kredit. Accunia har sedan 2009 specialiserat sig på att förmedla investeringar inom den europeiska kreditmarknaden till nordiska investerare. År 2016 blev Accunia den första nordiska CLO-förvaltaren och har sedan dess etablerat ett unikt utbud av alternativa placeringsfonder som var och en är specialiserad inom sitt eget attraktiva område av den europeiska kreditmarknaden.

Läs mera

Investeringsproces

Investeringar och investeringsprocessen godkänns av investeringskommittén som tillämpligt. Samtliga investeringar sker enligt relevanta restriktioner och instruktioner. Vår policy säkerställer den bästa och det mest effektiva utförandet av transaktioner i våra kunders instresse.

Läs mera

ESG-process

Accunia har klara ställningstaganden när det gäller ansvarsfulla investeringar. Vi har fastställt klart definierade mål och restriktioner för våra investeringar och dessa bör vara begripliga och meningsfulla.

Läs mera om vår ESG-proces

Team

Våra resultat uppnås av duktiga professionella medarbetare i en platt ledningsstruktur. Accunia har kontor i Köpenhamn och Helsingfors.

Vårt team