Skip to main content

High Yield

Aktivt förvaltad fond, som investerar i företagslån inom high yield -segmentet. Fondens målsättning är att slå marknaden på basen av en koncentrerad investeringsstrategi. Denna fond riktas till professionella investerare.

Läs mera
Nyckeltal

High Yield

9,0%

Förväntad internränta före kostnader

Fonden har en hög förväntad avkastning på grund av sin aktiva och fokuserade investeringsstrategi.

Tillgångar

95.460.000 EUR

Fonden är börsnoterad. Danske Bank fungerar som förvaringsinstitut och sk. marketmaker.

Högre avkastning med mindre volatilitet

Fonden skiljer sig genom att ha en mer fokuserad portfölj och investeringsstrategi än de mera typiska högavkastande high yield -fonderna. Fondens strategi har inneburit lägre kursfluktuationer och högre avkastning än high yield -marknaden generellt. 2021 låg fonden i topp i sin kategori och fick betyg från Morningstar.dk som den bästa fonden inom europeisk high yield.

Aktiv förvaltning – som överträffar marknaden

Fonden är aktivt förvaltad och investerar i lån inom high yield -segmentet som huvudsakligen är emitterade av europeiska företag och denominerade i euro.

Accunia High Yield skiljer sig från andra fonder i samma katergori genom att ha en mera fokuserad portfölj, där investeringarna görs i färre antal företag och som Accunia har en djup kunskap om.

Fonden har flexibilitet att investera i alla typer av företagslån. Samtliga investeringar genomgår en grundlig fundamentalanalys av respektive företag.

Information till investerare

Faktablad

Faktabladet anger fondens nuvarande sammansättning och innehav samt den historiska avkastningen.

Information

Information om kostnader och risker.

Förvar

SEB Helsingfors fungerar som förvaringsinstitut. Fondens revisor är CGR Kristina Sandin med Ernst & Young Finland som revisorssuppleant.

Börsnoterad

Fondandelsserien i DKK är börsnoterad och EUR-andelsserien är onoterad. Du kan investera i fonden via Accunia

Du kan investera i fonden via Accunia: DK0060804052

Kontakta oss

Vänligen fyll i formuläret så kontaktar vi dig fortast möjligt eller hitta din kontakt direkt på websidan.

Team