Skip to main content

Diskretionär kapitalförvaltning

Läs mera

Skräddarsy ett investeringsmandat som passar dig

Vi erbjuder diskretionär kapitalförvaltning till investerare som söker en exponering emot den europeiska kreditmarknaden. Vi har erbjudit diskretionär kapitalförvaltning sedan 2009 och den årliga avkastningen har varit 8,3%*. I samband med att ett diskretionärt mandat fastställs investeringsramar och strategi. Slutligen upprättas ett isolerat Accunia-kretslopp hos den bank som investeraren önskar eller prefererar, varefter Accunia tar hand om börshandel, depåavstämning och löpande rapportering.

 

*Historisk avkastning kan inte användas som en tillförlitlig indikator för framtida avkastning och framtida prisutveckling

Kontakta oss

Vänligen fyll i formuläret så kontaktar vi dig fortast möjligt eller hitta din kontakt direkt på websidan.

Möt våra specialister