Skip to main content

Investeringsprocess

Accunia har en grundlig investeringsprocess, som alla våra potentiella investeringar måste passera

Läs mera

Investeringsprocess

Genom vår tillgång till den europeiska kreditmarknaden exponeras vi emot ett brett urval av investeringsmöjligheter. Dessa genomgår en grundlig och fundamental kreditanalys, där fokus ligger på att bevara kapitalet och den löpande avkastningen. Kreditanalysen skall godkännas av investeringskommittén innan några investeringar sker och därefter uppdateras den löpande med ny information.

Tillgång till marknaden

I Accunia letar vi efter nya investeringar på både primär- och sekundärmarknaderna. Vi har byggt upp ett betydande nätverk av investeringsbanker, mäklare och andra investerare genom våra dispositioner på den europeiska kreditmarknaden under de senaste nästan 15 åren.

Fundamental kreditanalys

Varje investering undersöks noggrant med hjälp av tillgänglig kvalitativ analys, affärsmodeller och av förvaltningsteamet. Vi utför bas- och sk. stresscenario test för investeringen i relation till de ekonomiska förutsättningarna och därtill analyseras dokumentationen bl.a. gällande sk. covenants och säkerheter.  Alla investeringar skall uppfylla Accunias ESG-riktlinjer.

Läs mera om vår ESG-proces

Investeringar

Samtliga investeringar måste godkännas av Accunias investeringskommitté. Det är inte bara investeringen, utan även priset vi är villiga att betala och storleken på investeringen som diskuteras.

Övervakning & riskhantering

Vi utför kontinuerligt en uppföljning av våra investeringar för att bedöma ifall förhållandet mellan avkastning och risk är fortfarande attraktivt. Förändringar kan ske på basen av prisförändringar, nyheter, makroekonomiska händelser, ny reglering eller uppdaterade antaganden i Accunias ekonomiska modeller.

Kontakta oss

Vänligen fyll i formuläret så kontaktar vi dig fortast möjligt eller hitta din kontakt direkt på websidan.

Möt våra specialister